THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: MerPerle Resorts & Hotels
Địa chỉ tên miền: merperle.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Minh Nhựt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Hòn Tằm Biển Nha Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200669275
Trụ sở Doanh nghiệp: 84 Nhị Hà ,Phường Phước Hòa, TP Nha Trang - Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583526636

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm