THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Gạch Ngói Xuân Hòa Hà Nội
Địa chỉ tên miền: xuanhoahanoi.com
Người chịu trách nhiệm: Ngô Văn Hòa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Hà Nội
MST/ĐKKD/QĐTL: 2500229666
Trụ sở Doanh nghiệp: Thông Tráng Việt, X. Tráng Việt, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438185956

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm