THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc
Địa chỉ tên miền: vplube.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Vĩnh Phúc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hóa dầu Vĩnh Phúc
MST/ĐKKD/QĐTL: 1801191904
Trụ sở Doanh nghiệp: 10A/13 Quốc lộ 1A, ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02922200778

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm