THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: saigonrestaurants.vn
Địa chỉ tên miền: saigonrestaurants.vn
Người chịu trách nhiệm: Mai Gia Hiền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Mai Gia Hiền
MST/ĐKKD/QĐTL: 41C8014755
Trụ sở Doanh nghiệp: 302 Gia Phú, P.3, Q. 6, Tp. HCM
Quốc gia: China
Điện thoại: 02839330992

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm