THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhựa Duy Thành
Địa chỉ tên miền: duythanhplastic.com
Người chịu trách nhiệm: Mã Văn Phước
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Duy Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301244994
Trụ sở Doanh nghiệp: 54 Trần Bình Trọng, P. 1, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839234208

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm