THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: rsvp.com.vn
Địa chỉ tên miền: rsvp.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Abigail Antonio
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần RSVP
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314248900
Trụ sở Doanh nghiệp: Lầu 3-39 Nguyễn Thị Diệu, P. 6, Q. 3, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839305377

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm