THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://noimihani.com/
Địa chỉ tên miền: noimihani.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hani Beauty
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314978304
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 2 Hoa Sứ, P. 02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903672767

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm