THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.nhulan.vn
Địa chỉ tên miền: nhulan.vn
Người chịu trách nhiệm: Đinh Nguyễn Thanh Dương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Dậu
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300170186
Trụ sở Doanh nghiệp: 66 - 68, Đường Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838292970

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm