THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH Quốc Tế Mặt Trời Đỏ
Địa chỉ tên miền: rsi.vn
Người chịu trách nhiệm: Lương Hoàng Hà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Quốc Tế Mặt Trời Đỏ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309346571
Trụ sở Doanh nghiệp: 779/1 Nguyễn Kiệm, P.4 Q. Phú Nhuận
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839480000

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm