THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://www.dppinc.com.vn
Địa chỉ tên miền: dppinc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: IKEDA DAISUKE
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH D.P.P.INC
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315002427
Trụ sở Doanh nghiệp: 33ter-33bis, đường Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909598804

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm