THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: chophanbon.com
Địa chỉ tên miền: chophanbon.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Anh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH CHOPHANBON.COM
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315244793
Trụ sở Doanh nghiệp: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838201408

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm