THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Gốm Sứ Bát Tràng 360
Địa chỉ tên miền: gomsubattrang360.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thị Lan Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Pham Thị Lan Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107101811
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Kim âu, X. Đặng Xá, H. Gia Lâm, Tp Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02439996578

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm