THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Dambri
Địa chỉ tên miền: dambri.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Chu Kim Thạc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Du Lịch Damb'ri
MST/ĐKKD/QĐTL: 5800001202
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn 4, X. Đam Bri, Tp. Bảo Lộc,Lâm Đồng
Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0633751517

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm