THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Ngô Phan
Địa chỉ tên miền: ngophangroup.com
Người chịu trách nhiệm: Phan Quang Van
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngô Phan
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303772686
Trụ sở Doanh nghiệp: 144 Nguyễn Ngọc Nhựt, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02862652330

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm