THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: giaphatcare.com
Địa chỉ tên miền: giaphatcare.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Nguyễn Thùy Nhung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Gia Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315094435
Trụ sở Doanh nghiệp: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0977478022

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm