THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: mimidoin.com
Địa chỉ tên miền: mimidoin.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Quang Huy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH mimidoin
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108280659
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 316 Nghi Tàm, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0975796655

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm