THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Gốm Sứ Bát Tràng News
Địa chỉ tên miền: battrangnews.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thùy Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Gốm Sứ Quân Quỳnh - Bát Tràng News
MST/ĐKKD/QĐTL: 01J8014416
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm 5 Giang Cao, Bát Tràng, H. Gia Lâm,Tp Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0944834923

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm