THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: thuexelimousine.vn
Địa chỉ tên miền: thuexelimousine.vn
Người chịu trách nhiệm: Hồ Tấn Trương Long
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Du Lịch OPEN
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312140997
Trụ sở Doanh nghiệp: 22 Đường 34 Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0937674538

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm