THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tri Thức
Địa chỉ tên miền: trithucconsulting.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Minh Tuyết
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tri Thức
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301975426
Trụ sở Doanh nghiệp: 4F Cư xá Đồng Tiến, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02862995110

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm