THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.phuongnam195bca.com
Địa chỉ tên miền: phuongnam195bca.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Nhập
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Phương nam, Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ công an
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100110126-003
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 125 Kha Vạn cân, P. Linh tây, Q. Thủ đức, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838967657

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm