THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.baoholaodongbacninh.vn/
Địa chỉ tên miền: baoholaodongbacninh.vn
Người chịu trách nhiệm: Võ Thị Mỹ Hạnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Gia Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 2300451871
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 06 đường Kinh Bắc 48, P. Kinh Bắc, Tp. Bắc Ninh, Bác Ninh.
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0913328644

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm