THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://matmatainang.vn
Địa chỉ tên miền: matmatainang.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN PHÙNG PHONG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đào Tạo Tâm Trí Lực
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314866590
Trụ sở Doanh nghiệp: 33C-D-E Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1,Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0916132020

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm