THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty Cổ Phần INVEST WORLD
Địa chỉ tên miền: investworld.vn
Người chịu trách nhiệm: Dương Đức Việt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Invest World
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315249840
Trụ sở Doanh nghiệp: 28 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ, Q. 7, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0971079076

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm