THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: gsuite.helloworld.vn
Địa chỉ tên miền: gsuite.helloworld.vn
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Kim Cường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chào Thế Giới
MST/ĐKKD/QĐTL: 304762017
Trụ sở Doanh nghiệp: TK 31/22 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02873008286

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm