THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phu Cong Minh
Địa chỉ tên miền: suminhlong.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thị Thu Ha
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Phú Công Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108043640
Trụ sở Doanh nghiệp: 71 Quang Trung, P Quang Trung , Q Hà Đông, Tp Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02439931010

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm