THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bệnh viện Hạnh Phúc
Địa chỉ tên miền: hanhphuchospital.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hồng Cường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc
MST/ĐKKD/QĐTL: 3700725416
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 18, Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02743636068

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm