THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://thuochay.net
Địa chỉ tên miền: thuochay.net
Người chịu trách nhiệm: Bùi Duy Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Bùi Duy Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107858591
Trụ sở Doanh nghiệp: Tại nhà, thôn 2,X. Vạn Phúc, H. Thanh Trì,Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988246546

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm