THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.dalatfoodie.com
Địa chỉ tên miền: dalatfoodie.com
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Phan Hoàng Sương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH DALAT FOODIE VIỆT NAM
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314797121
Trụ sở Doanh nghiệp: 102 Nguyễn Văn Khối, P. 9, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902638984

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm