THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: traicayvuongtron
Địa chỉ tên miền: traicayvuongtron.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trường Phi Vũ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Trường Phi Vũ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314199227
Trụ sở Doanh nghiệp: 85 Nguyễn Bá Tòng, P. 11, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909407848

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm