THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cung cấp thiết bị điện
Địa chỉ tên miền: plimec.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phúc Hoàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghiệp Phúc Lâm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101391818
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 632 Đường Kim Giang, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0986884040

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm