THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nha khoa PEACE
Địa chỉ tên miền: nhakhoapeace.com
Người chịu trách nhiệm: Ông - Trần Văn Duyệt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nha Khoa Bình An
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313418035
Trụ sở Doanh nghiệp: 563 - 565 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838360815

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm