THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: HAMYA - HAMYA HOTSPRING AND RESORT
Địa chỉ tên miền: hamya.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Hà - Mỹ Á
MST/ĐKKD/QĐTL: 4300815240
Trụ sở Doanh nghiệp: thôn Mỹ Thạnh Bắc, X. Nghĩa Thuận, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02553767676

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm