THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.piepme.com
Địa chỉ tên miền: piepme.com
Người chịu trách nhiệm: Vương Toản Phong
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ong Chúa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0400650676
Trụ sở Doanh nghiệp: Lô số 6, Lý Nhật Quang, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903387368

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm