THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://www.vinabiomush.com.vn
Địa chỉ tên miền: vinabiomush.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Tài
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nấm Sinh Học Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315149677
Trụ sở Doanh nghiệp: 4/23/4 đường số 3, P. Hiệp Bình Phước,Q. Thủ Đức,Tp. HCM.
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0986854506

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm