THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: skyworthvn.com.vn
Địa chỉ tên miền: skyworthvn.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lý Tường Phương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Skyworth Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312721085
Trụ sở Doanh nghiệp: Tầng 17, số 12, Đường Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02837852763

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm