THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: mes.net.vn
Địa chỉ tên miền: mes.net.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Công Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH giải pháp cơ điện Nghệ An
MST/ĐKKD/QĐTL: 2901837090
Trụ sở Doanh nghiệp: Km 1, đường Nghệ An-Xiêng Khoảng - Tp. Vinh, Nghệ An
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02383521218

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm