THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Exa
Địa chỉ tên miền: exa.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyen Thi Khanh Trang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH EXA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311410714
Trụ sở Doanh nghiệp: 62A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838209433

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm