THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: khadasa.com
Địa chỉ tên miền: khadasa.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phước Toàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201752141
Trụ sở Doanh nghiệp: 59/1 Đắc Phú, Đắc Lộc, X. Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583770479

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm