THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: TDN_Company
Địa chỉ tên miền: tdn-company.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Tín Dân
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304980054
Trụ sở Doanh nghiệp: 45/15 Ông Ích Khiêm, P. 10, Q. 11, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839638234

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm