THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hiển Laptop
Địa chỉ tên miền: hienlaptop.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Duy Tâm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Duy Tâm
MST/ĐKKD/QĐTL: 8159513539
Trụ sở Doanh nghiệp: 82 đường số 3, P. 9, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902046640

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm