THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vanxuanmarket.com.vn
Địa chỉ tên miền: vanxuanmarket.com.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN VĂN BẢO
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Vạn xuân FMCG INVESTMENT
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314579042
Trụ sở Doanh nghiệp: 110-112 Kinh Dương Vương, P. 13, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838777764

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm