THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Shop Liên
Địa chỉ tên miền: nhamaylien.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thúc Phương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thúc Phương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314937474
Trụ sở Doanh nghiệp: 80/6 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909844225

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm