THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nobipet.vn
Địa chỉ tên miền: nobipet.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Thanh Mai
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Thị Thanh Mai
MST/ĐKKD/QĐTL: 32B8017018
Trụ sở Doanh nghiệp: 169 Cù Chính Lan, P. An Khê, Q. Thanh Khê, .Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973405754

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm