THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Du lịch Hòa Bình
Địa chỉ tên miền: peacetour.com.vn
Người chịu trách nhiệm: HOÀNG LÊ QUYÊN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300469106
Trụ sở Doanh nghiệp: 60 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839303909

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm