THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: kienflowers.com
Địa chỉ tên miền: kienflowers.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Minh Phương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Vũ Minh Phương
MST/ĐKKD/QĐTL: 41N8040440
Trụ sở Doanh nghiệp: 26 Nguyễn Chánh Sắt, P. 13 , Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908000886

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm