THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://sevenq.vn
Địa chỉ tên miền: sevenq.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hiền Năng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần SEVEN Q
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314774413
Trụ sở Doanh nghiệp: Lầu 4, số 178/11 Đường 304, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp..HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02822006678

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm