THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty Cổ phần Biển Bạc
Địa chỉ tên miền: silversea.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thành Lâm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Biển Bạc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101628584
Trụ sở Doanh nghiệp: 24 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0437913858

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm