THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhà Sách Nhân Văn
Địa chỉ tên miền: nhanvan.vn
Người chịu trách nhiệm: Dương Quốc Trị
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Văn Hóa Nhân Văn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302229082
Trụ sở Doanh nghiệp: 01 Trường Chinh, P.11, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839712285

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm