THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vinetshop.vn
Địa chỉ tên miền: vinetshop.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hữu Tha
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghệ Vinet Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106742805
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Đìa, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0433871188

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm