THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty Phan Minh
Địa chỉ tên miền: phanminh.demo189.trust.vn
Người chịu trách nhiệm: Hồ Đức Minh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Phan Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 3400469088
Trụ sở Doanh nghiệp: 183 Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02523831888

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm